Szczegóły ogłoszenia

CRZP/1/2023/AZP

"Dostawa gadżetów reklamowych dla UMG - 15- powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00019867.01 pdf 94,2 2023.01.10 21

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00034317.01 pdf 39,4 2023.01.16 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 588,0 2023.01.10 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 318,0 2023.01.10 18
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2023.01.10 14
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 86,0 2023.01.10 14
4_Wzór umowy doc 81,5 2023.01.10 14
5_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 310,6 2023.01.10 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach_1 pdf 793,9 2023.01.16 11

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia treści SWZ_1 pdf 2079,4 2023.01.16 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 291,5 2023.01.16 13

Pobierz wszystkie dokumenty