Szczegóły ogłoszenia

KA-2/144/2022

"Bieżąca konserwacja, drobne naprawy oraz usługa pogotowia dźwigowego dla dźwigów w budynkach Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 93,4 2023.01.05 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 58,1 2023.01.05 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 30,4 2023.01.05 26
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 18,0 2023.01.05 26
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 49,5 2023.01.05 26
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 48,0 2023.01.05 27
skorygowany projekt umowy doc 124,5 2023.01.10 14
Szczegółowy opis zamówienia doc 38,0 2023.01.05 26
TABELA WYCENY xls 55,5 2023.01.05 29
UMOWA projekt doc 125,0 2023.01.05 26
Wykaz osób doc 39,0 2023.01.05 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,1 2023.01.05 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 5.01.2023. doc 22,1 2023.01.05 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,1 2023.01.17 6
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2023.01.17 7
Korekta projektu umowy doc 19,9 2023.01.10 14

Pobierz wszystkie dokumenty