Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-7/23

"konsultacje psychologa w ramach Programu adaptacyjnego ADAPTER dla studentów AGH - KC-zp.272-7/23"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 7 pdf 111,0 2023.01.04 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 69,7 2023.01.04 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,0 2023.01.04 20
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 42,5 2023.01.04 21
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 42,0 2023.01.04 20
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 21,2 2023.01.04 21
Wzór formularza oferty - usługi docx 27,6 2023.01.04 26
Wzór umowy - usługi docx 29,0 2023.01.04 23
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,6 2023.01.04 20

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 20,6 2023.01.09 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,7 2023.01.12 15
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2023.01.12 16
Nowy wzór formularza oferty docx 27,4 2023.01.09 14
Nowy wzór umowy docx 29,1 2023.01.09 15

Pobierz wszystkie dokumenty