Szczegóły ogłoszenia

TP/242/1/SM/23

"Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego. "

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023_BZP 00007719_01 pdf 245,1 2023.01.04 171

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2023_BZP 00025147_01 pdf 36,4 2023.01.12 160

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 490,3 2023.01.04 119

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia i zmiana SWZ pdf 495,9 2023.01.12 165

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 328,9 2023.01.18 160
Ogłoszenie o wyniku nr 2023_BZP 00109056_01 pdf 230,2 2023.02.24 143
Zmodyfikowany Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ odt 16,5 2023.01.12 164
Zmodyfikowany wzór umowy - Załącznik nr 4 do SWZ odt 27,2 2023.01.12 163

Pobierz wszystkie dokumenty