Szczegóły ogłoszenia

NA/P/325/2022

"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa hangaru dla szybowców wraz z dojazdem i urządzeniami budowlanymi dla potrzeb AOS w Bezmiechowej Górnej”"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Brak dokumentów do pobrania