Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-764/22

"Dostęp on-line do bazy organizacji normalizacyjnej oraz dostęp do elektronicznych wersji czasopism zagranicznych - KC-zp.272-764/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 133,3 2022.12.27 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 192,0 2022.12.27 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej dot 22,7 2022.12.27 20
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,0 2022.12.27 21
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporzą doc 46,5 2022.12.27 21
Wzór formularza oferty doc 26,8 2022.12.27 22
Wzór umowy zadanie 1 docx 37,4 2022.12.27 24
Wzór umowy zadanie 2 docx 35,2 2022.12.27 21

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,1 2022.12.27 22
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2023.01.09 11
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,6 2023.01.09 9

Pobierz wszystkie dokumenty