Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-730/22

"dostawa urządzenia do topienia i odlewania ciśnieniowo-próżniowego w osłonie gazów obojętnych - KC-zp.272-730/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 120,0 2022.12.16 120

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 69,9 2023.01.11 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,9 2022.12.16 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2023.01.12 103
Jednolity_europejski_dokument_zamówienia docx 68,6 2022.12.16 125
Oświadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp doc 41,0 2022.12.16 112
oświadczenie_wykonawcy-wykonawcy_wspólnie_ubiegającego_się_o_udzielenie_zamó doc 48,0 2022.12.16 116
Wzór formularza oferty doc 28,3 2022.12.16 116
Wzór_umowy_-_dostawy (3) doc 45,1 2022.12.16 113

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 21,4 2023.01.10 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 135,6 2022.12.16 112
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,3 2023.01.18 87
Nowy obowiązujący wzór umowy 730 docx 46,3 2023.01.10 104
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 2023_01_13 pdf 64,5 2023.01.13 94
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura pełna) doc 24,0 2023.01.11 96

Pobierz wszystkie dokumenty