Szczegóły ogłoszenia

CRZP/239/2022/AZP

"Remont statku Dar Młodzieży do przeglądu pośredniego - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 107,5 2022.12.12 33

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 65,7 2023.01.02 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 340,8 2022.12.12 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 304,5 2022.12.12 33
2_Kalkulacja ceny xlsx 52,2 2022.12.12 31
3_Specyfikacja techniczna zip 45032,6 2022.12.12 38
4_JEDZ zip 82,1 2022.12.12 29
5_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 32,5 2022.12.12 29
6_Wykaz usług doc 39,5 2022.12.12 31
7_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2022.12.12 31
8_Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu doc 22,3 2022.12.12 30
9_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,2 2022.12.12 30
_10_Wzór umowy docx 43,9 2022.12.12 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ 1 pdf 299,7 2023.01.02 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 325,1 2023.01.02 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2022-OJS241-695214-pl pdf 110,5 2022.12.14 24
Informacja z otwarcia ofert pdf 388,1 2023.01.10 13

Pobierz wszystkie dokumenty