Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/101/2022

"Przeglądy i naprawy aparatury medycznej (6 zadań)"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 166,3 2022.12.21 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 64,1 2022.12.21 82

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 22,3 2022.12.22 84
Powiadomienie o zmianach w SWZ 3 (procedura uproszczona) docx 28,3 2023.01.11 78

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) docx 28,7 2023.01.11 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia pdf 35,9 2022.12.21 91
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 37,3 2022.12.21 89
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 44,0 2022.12.21 85
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 pdf 38,7 2022.12.29 80
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 pdf 37,7 2023.01.04 77
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - (procedura uproszczona) pdf 168,1 2022.12.21 94
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 - (procedura uproszczona) doc 22,8 2022.12.21 92
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 3 (procedura uproszczon docx 22,8 2022.12.21 87
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 4 - (procedura uproszczona) doc 23,1 2022.12.29 83
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 5 - (procedura uproszcz docx 22,6 2023.01.04 76
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) docx 31,9 2022.12.21 85
Wyjaśnienie treści SWZ docx 47,0 2022.12.21 85
Zad. 1, 2 - Aparaty do znieczulania xlsx 12,6 2022.12.21 105
Zad. 1, 2 - Aparaty do znieczulania - modyfikacja z dnia 21.12.2022 r. xlsx 12,9 2022.12.21 82
Zad. 3 - Pompy xlsx 16,7 2022.12.21 102
Zad. 3 - Pompy - modyfikacja z dnia 21.12.2022 r. xlsx 15,1 2022.12.21 80
Zad. 4, 5, 6 - RTG xlsx 13,4 2022.12.21 104
Zad. 4, 5, 6 - RTG - modyfikacja z dnia 21.12.2022 r. xlsx 13,8 2022.12.21 82
Zad. 6, 7 - RTG - modyfikacja z dnia 22.12.2022 r xlsx 12,2 2022.12.22 88
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 31,8 2022.12.21 101
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - po modyf. z dnia 21.12.2022 r. docx 32,5 2022.12.21 85
zał. nr 3 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 32,7 2022.12.21 99
zał. nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,4 2022.12.21 96
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz osób doc 95,0 2022.12.21 96
zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy docx 64,9 2022.12.21 105
zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy - MODYFIKACJA z dnia 21.12.2022 r. docx 68,6 2022.12.21 87

Pobierz wszystkie dokumenty