Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-684/22

"dostawa skanera 3D dla WIMiIP - KC-zp.272-684/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 115,9 2022.11.25 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 71,0 2022.11.25 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 30,0 2022.11.25 51
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2022.11.25 51
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 22,5 2022.11.25 48
Wzór formularza oferty doc 29,1 2022.11.25 48
Wzór umowy - dostawy doc 47,9 2022.11.25 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 135,7 2022.11.25 51
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,1 2023.01.02 23
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2023.01.02 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia (procedura pełna) doc 22,8 2022.12.16 29
Sprostowanie pdf 66,2 2022.12.16 30

Pobierz wszystkie dokumenty