Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.27.2022

"Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu domem kultury w Podłężu i realizowaniu zadań publicznych z zakresu edukacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, turystyki i krajoznawstwa "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,1 2022.11.21 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 64,6 2022.11.21 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 64,0 2022.11.21 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2022.11.21 44
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27,5 2022.11.21 45
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 19,9 2022.11.21 42
Projekt umowy doc 102,5 2022.11.21 43
Wykaz osób doc 43,0 2022.11.21 42
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,1 2022.11.21 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,0 2022.11.30 34
Informacja z otwarcia ofert doc 17,7 2022.11.30 34

Pobierz wszystkie dokumenty