Szczegóły ogłoszenia

KA-2/132/2022

"Budowa zbiorników podziemnych retencyjnych wraz niezbedna infrastrukturą, teren (10-0) Kampus Warszawska PK w ramach zad. inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja terenów zielonych przed budynkiem WIL ul.Warszawska 24 Kraków w formule zaprojektuj i wybuduj "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 111,4 2022.11.15 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) doc 66,4 2022.11.15 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zip 26046,0 2022.11.15 75
Formularz ofertowy docx 31,8 2022.11.15 49
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 18,3 2022.11.15 45
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 49,5 2022.11.15 46
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 48,5 2022.11.15 45
Projekt umowy doc 559,0 2022.11.15 51
Wykaz osób doc 40,0 2022.11.15 47
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2022.11.15 44
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,4 2022.11.15 46

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 21,9 2022.11.28 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2022.12.02 34

Pobierz wszystkie dokumenty