Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.98.2022.JP

"Komputery przenośne (2 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 113,4 2022.11.11 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 49,3 2022.11.11 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 28,8 2022.11.11 34
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,7 2022.11.11 41
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 30,4 2022.11.11 37
Wzór oferty na dostawy doc 45,5 2022.11.11 38
Wzór protokołu odbioru docx 16,8 2022.11.11 34
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 47,0 2022.11.11 39
Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 43,8 2022.11.11 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,5 2022.12.15 17
Informacja z otwarcia ofert doc 43,6 2022.12.15 20

Pobierz wszystkie dokumenty