Szczegóły ogłoszenia

Eap-2412/20/22/M

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych) o kodach odpadu: 200301; 180104; 150101."

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 131,9 2022.11.10 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 64,8 2022.11.10 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał.1. - formularz ofertowy docx 31,4 2022.11.10 29
Zał.10. - ośw. o zatudnieniu doc 31,5 2022.11.10 25
Zał.11 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie docx 19,1 2022.11.10 25
Zał.13 - wykaz części zamówienia dla Podwykonawcy docx 24,0 2022.11.10 24
Zał.2 - opis przedmiotu zamówienia pdf 191,2 2022.11.10 25
Zał.3 - wzór umowy pdf 351,3 2022.11.10 26
Zał.4. - formularz cenowy docx 18,0 2022.11.10 26
Zał.5 - oświadczenie o speł. warun. w post. docx 18,6 2022.11.10 26
Zał.6 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 20,2 2022.11.10 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,3 2022.11.18 19
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2022.11.18 19

Pobierz wszystkie dokumenty