Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/70/2022

"Przeglądy i naprawy respiratorów"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 101,2 2022.10.11 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 67,0 2022.10.11 74

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 26,2 2022.11.09 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 28,9 2022.11.09 83
Wyjaśnienie treści SWZ 2 (procedura uproszczona) doc 53,2 2022.11.09 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25,0 2022.11.18 83
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) - po zast. art. 223 ust. 2 pkt.2 docx 27,9 2023.01.03 80
Kopia Draeger terminy przeglądów - zad. nr 4 xlsx 11,7 2022.11.09 83
Kopia Smiths terminy przeglądów - zad. nr 9 xlsx 14,1 2022.11.09 85
Kopia Stephan Niemcy terminy przeglądów - zad. nr 10 xlsx 13,4 2022.11.09 84
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,2 2022.10.18 100
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 pdf 41,7 2022.11.09 82
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2 pdf 35,7 2022.11.02 87
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) doc 23,2 2022.11.09 88
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - 2 (procedura uproszcz docx 22,9 2022.11.02 87
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 22,9 2022.10.18 97
zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy docx 35,4 2022.10.11 96
zał. nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 23,7 2022.10.11 102
zał. nr 3 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 33,6 2022.10.11 95
zał. nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 27,4 2022.10.11 98
zał. nr 5 do SWZ - Wykaz osób doc 95,0 2022.10.11 109
zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy docx 64,4 2022.10.11 99
zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy - MODYFIKACJA 2 z dnia 09.11.2022 docx 64,8 2022.11.09 81
zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy - MODYFIKACJA z dnia 09.11.2022 docx 64,8 2022.11.09 83

Pobierz wszystkie dokumenty