Szczegóły ogłoszenia

FER.271.14.2022

"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,4 2022.08.11 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (drogi FOGR2) doc 53,8 2022.08.11 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2022.08.11 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,5 2022.08.11 11
zał. 3 formularz ofertowy doc 58,0 2022.08.11 10
zał. 4 projekt umowy docx 38,8 2022.08.11 13
zał. 5.1 STWIOR pdf 11963,4 2022.08.11 16
zał. 5.2 STWIOR pdf 8225,5 2022.08.11 13
zał. 6.1 przedmiar Ołpiny – Pustki pdf 305,6 2022.08.11 11
zał. 6.2 przedmiar Czermna - Góry pdf 303,4 2022.08.11 13
zał. 6.3 przedmiar Swoszowa-Przymiarek pdf 294,1 2022.08.11 12
zał. 7.1 mapa Ołpiny Pustki pdf 328,5 2022.08.11 13
zał. 7.2 mapa Czermna Góry pdf 408,9 2022.08.11 10
zał. 7.3 mapa Swoszowa Przymiarek pdf 466,2 2022.08.11 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,5 2022.08.26 6
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 18,8 2022.08.26 8

Pobierz wszystkie dokumenty