Szczegóły ogłoszenia

CRZP/156/2022/AZP

"Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 3"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 142,2 2022.08.11 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 925,9 2022.08.11 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 848,6 2022.08.11 18
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 606,4 2022.08.11 19
3_Wykaz osób doc 601,3 2022.08.11 21
4_Wykaz robót budowlanych doc 601,8 2022.08.11 19
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 844,8 2022.08.11 22
6_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 602,9 2022.08.11 18
7_Wzór umowy docx 630,4 2022.08.11 20
8_Dokumentacja techniczna zip 31761,1 2022.08.11 18
9_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 607,7 2022.08.11 20

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 262,1 2022.08.11 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 241,4 2022.08.11 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 397,1 2022.08.26 20

Pobierz wszystkie dokumenty