Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/52/2022

"Ograniczenie interakcji z personelem medycznym poprzez budowę zintegrowanego systemu łączności współpracującego z narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w Szpitalu (HIS) w związku z COVID-19"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 99,6 2022.08.10 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 57,2 2022.08.10 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2022.08.10 40
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,5 2022.08.10 44
OPZ_Centrala_Telefoniczna docx 49,5 2022.08.10 115
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,4 2022.08.10 45
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 30,3 2022.08.10 45
Wykaz dostaw lub usług doc 20,6 2022.08.10 46
Wykaz osób doc 19,5 2022.08.10 42
Wzór oferty na dostawy doc 26,6 2022.08.10 47
wzór umowy docx 133,7 2022.08.10 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 63,1 2022.09.05 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2022-OJS153-436660 xml 12,0 2022.08.10 51
Informacja z otwarcia ofert docx 24,8 2022.09.12 31
OPZ Centrala Telefoniczna-modyfikacja docx 51,7 2022.09.05 18
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (procedura pełna) docx 26,1 2022.09.30 1
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna - modyfikacja doc 64,9 2022.09.05 19
wzor umowy-modyfikacja docx 134,8 2022.09.05 19

Pobierz wszystkie dokumenty