Szczegóły ogłoszenia

PN/L/8/22

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 434,4 2022.08.09 184

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 78,5 2022.08.09 136

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienia i zmiana SWZ z dnia 29.08.2022 r. pdf 458,3 2022.08.29 170

Pobierz wszystkie dokumenty