Szczegóły ogłoszenia

CRZP/136/2022/AZP

"Zapewnienie usługi Morskiego Sternika Motorowodnego i Sernika Motorowodnego"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 166,3 2022.08.05 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 597,0 2022.08.05 1

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 323,0 2022.08.05 0
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 60,0 2022.08.05 0
3_Wykaz osób doc 64,5 2022.08.05 2
4_Wzór_umowy doc 86,5 2022.08.05 0

Pobierz wszystkie dokumenty