Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-487/22

"Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 dla Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ,Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - KC-zp.272-487/22 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 487 pdf 177,1 2022.08.05 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 73,4 2022.08.05 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2022.08.05 1
Formularz cenowy załącznik nr 2 do SIWZ 2023 doc 38,5 2022.08.05 1
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,9 2022.08.05 1
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 19,3 2022.08.05 2
Oświadczenie wykonawcy docx 20,0 2022.08.05 1
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 21,8 2022.08.05 1
Wzór formularza oferty docx 27,3 2022.08.05 1
Wzór_umowy_energia docx 32,9 2022.08.05 4
Załącznik nr 3 Wykaz odbiorców zalacznik do SWZ i umowy od Stycznia 2023 TK docx 69,8 2022.08.05 1
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (5) docx 24,3 2022.08.05 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (74) xml 136,4 2022.08.05 1

Pobierz wszystkie dokumenty