Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.58.2022.JP

"Dostawa sprzętu komputerowego (II) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 134,8 2022.08.05 112

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 65,8 2022.08.30 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 67,5 2022.08.05 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 41,9 2022.08.05 85
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,8 2022.08.05 87
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 48,1 2022.08.05 80
Wzór oferty na dostawy doc 45,7 2022.08.05 82
Wzór protokołu odbioru docx 16,8 2022.08.05 81
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 46,9 2022.08.05 83
Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 49,2 2022.08.05 100

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ, przedłużenie terminu składania ofert doc 39,2 2022.08.30 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,0 2022.09.13 50
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 37,0 2022.09.13 50

Pobierz wszystkie dokumenty