Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-448/22

"Organizacja i przeprowadzenie Studiów podyplomowych Executive MBA Master of Business Administration - KC-zp.272-448/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,1 2022.08.04 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 104,1 2022.08.04 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz_osób_MBA docx 236,5 2022.08.04 5
Wykaz_usług docx 233,9 2022.08.04 3
Wzór formularza oferty doc 49,9 2022.08.04 6
Wzór_oświadczenia_o_niepodleganiu_wykluczeniu docx 46,7 2022.08.04 10
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu doc 55,0 2022.08.04 3
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 61,0 2022.08.04 5
Wzór_umowy_-_usługi docx 66,7 2022.08.04 3
Wzór_zobowiązania_udostępniającego_zasoby docx 47,0 2022.08.04 3

Pobierz wszystkie dokumenty