Szczegóły ogłoszenia

CRZP/129/2022/AZP

"Świadczenie usług badawczych na stanowisku Analityk/Próbobiorca"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 119,7 2022.08.03 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 595,0 2022.08.03 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 323,5 2022.08.03 40
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 57,0 2022.08.03 37
3_Wykaz osób doc 64,0 2022.08.03 34
4_Wzór_umowy docx 629,5 2022.08.03 33

Pobierz wszystkie dokumenty