Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-474/22

"Dostawa 10 szt. jednostek centralnych dla WEAIiB"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 115,5 2022.08.03 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 62,3 2022.08.03 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2022.08.03 8
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,5 2022.08.03 9
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 49,0 2022.08.03 7
Wzór formularza oferty doc 30,3 2022.08.03 7
Wzór umowy - dostawy doc 36,6 2022.08.03 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ espd Kc-zp.272-474 22 xml 126,4 2022.08.03 8

Pobierz wszystkie dokumenty