Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-471/22

"Dostawa laboratoryjnego pieca rurowego dla WIMiC"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 471 pdf 115,5 2022.08.03 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,6 2022.08.03 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2022.08.03 5
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,5 2022.08.03 7
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 49,0 2022.08.03 5
Wzór formularza oferty doc 28,0 2022.08.03 6
Wzór umowy - dostawy doc 36,7 2022.08.03 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (73) xml 135,7 2022.08.03 5

Pobierz wszystkie dokumenty