Szczegóły ogłoszenia

ZP/26/2022

"Zakup, dostawa, uruchomienie lub uruchomienie i montaż sprzętu medycznego wraz ze szkoleniem personelu dla potrzeb Oddziałów Szpitala w ramach 27 grup asortymentowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ."

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 640,6 2022.08.03 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) doc 77,6 2022.08.03 19

Załączniki do specyfikacji

Pobierz wszystkie dokumenty