Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-316/22

"Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 126,0 2022.08.03 7

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 97,9 2022.08.03 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2022.08.03 5
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 67,6 2022.08.03 7
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozp. 833-2014 - KC-zp.27 doc 48,0 2022.08.03 5
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 23,6 2022.08.03 5
Wzór formularza oferty doc 34,0 2022.08.03 5
Wzór umowy - dostawy doc 42,9 2022.08.03 6
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,8 2022.08.03 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (19) xml 135,7 2022.08.03 5

Pobierz wszystkie dokumenty