Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/17/2022

"Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 174,4 2022.08.02 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 63,3 2022.08.03 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2022.08.03 8
formularz oferty docx 26,8 2022.08.03 12
opis przedmiotu zamóienia docx 31,7 2022.08.03 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,3 2022.08.03 6
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 31,2 2022.08.03 7
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 25,1 2022.08.03 9
UMOWA ZIELEŃ 2022.08.01 doc 178,5 2022.08.03 11
wykaz usług zad. 1 docx 17,1 2022.08.03 8
wykaz usług zad. 2 docx 16,7 2022.08.03 10
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,3 2022.08.03 7

Pobierz wszystkie dokumenty