Szczegóły ogłoszenia

FER.271.13.2022

"Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 127,0 2022.08.02 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane doc 73,6 2022.08.02 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1) Budowa przedszkola zip 227174,5 2022.08.02 7
1) Budowa przedszkola.zip.001 001 78125,0 2022.08.02 1
1) Budowa przedszkola.zip.002 002 78125,0 2022.08.02 1
1) Budowa przedszkola.zip.003 003 72187,9 2022.08.02 1
2) Elektryka Ołpiny zip 21477,1 2022.08.02 5
3) Remont kuchni Szerzyny zip 18010,8 2022.08.02 4
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,6 2022.08.02 4
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,9 2022.08.02 4
zał. 3 wykaz robót budowlanych docx 28,1 2022.08.02 3
zał. 4 formularz ofertowy doc 67,0 2022.08.02 6
Załącznik nr 5 projekt umowy (zadanie 1) docx 55,3 2022.08.02 4
Załącznik nr 5 projekt umowy (zadanie 2) docx 55,4 2022.08.02 3
Załącznik nr 5 projekt umowy (zadanie 3) docx 47,7 2022.08.02 5

Pobierz wszystkie dokumenty