Szczegóły ogłoszenia

FER.271.13.2022

"Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 127,0 2022.08.02 85

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu-zmiana 1 pdf 43,0 2022.08.10 72
ogłoszenie o zamówieniu-zmiana 2 pdf 39,6 2022.08.11 77
ogłoszenie o zamówieniu-zmiana 3 pdf 39,6 2022.08.23 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane doc 73,6 2022.08.02 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1) Budowa przedszkola zip 227174,5 2022.08.02 120
1) Budowa przedszkola.zip.001 001 78125,0 2022.08.02 121
1) Budowa przedszkola.zip.002 002 78125,0 2022.08.02 127
1) Budowa przedszkola.zip.003 003 72187,9 2022.08.02 117
2) Elektryka Ołpiny zip 21477,1 2022.08.02 73
3) Remont kuchni Szerzyny zip 18010,8 2022.08.02 77
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 31,6 2022.08.02 81
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,9 2022.08.02 81
zał. 3 wykaz robót budowlanych docx 28,1 2022.08.02 71
zał. 4 formularz ofertowy doc 67,0 2022.08.02 78
Załącznik nr 5 projekt umowy (zadanie 1) docx 55,3 2022.08.02 77
Załącznik nr 5 projekt umowy (zadanie 2) docx 55,4 2022.08.02 78
Załącznik nr 5 projekt umowy (zadanie 3) docx 47,7 2022.08.02 79

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 26,5 2022.08.10 78
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 doc 27,4 2022.08.11 65
Powiadomienie o zmianach w SWZ 3 doc 27,8 2022.08.23 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 166,0 2022.08.09 77
Wyjaśnienie treści SWZ 10 doc 20,0 2022.08.19 59
Wyjaśnienie treści SWZ 11 doc 20,1 2022.08.22 62
Wyjaśnienie treści SWZ 12 doc 19,9 2022.08.22 68
Wyjaśnienie treści SWZ 13 doc 21,4 2022.08.22 62
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 19,6 2022.08.09 72
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 675,0 2022.08.09 72
Wyjaśnienie treści SWZ 4 doc 20,4 2022.08.10 78
Wyjaśnienie treści SWZ 5 doc 20,6 2022.08.16 61
Wyjaśnienie treści SWZ 6 doc 20,3 2022.08.17 69
Wyjaśnienie treści SWZ 7 doc 19,6 2022.08.17 68
Wyjaśnienie treści SWZ 8 doc 20,0 2022.08.19 58
Wyjaśnienie treści SWZ 9 doc 20,2 2022.08.19 62

Pobierz wszystkie dokumenty