Szczegóły ogłoszenia

FER.271.12.2022

"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czermna w Gminie Szerzyny"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 119,7 2022.07.20 3

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 58,5 2022.07.20 3

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2022.07.20 3
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2022.07.20 3
zał. 3 formularz ofertowy doc 50,0 2022.07.20 3
zał. 4 projekt umowy docx 38,8 2022.07.20 3
zał. 5 Projekt wykonawczy zip 11023,1 2022.07.20 3
zał. 6 Zgłoszenie robót zip 14694,1 2022.07.20 3
zał. 7 Specyfikacje zip 699,4 2022.07.20 3
zał. 8 Przedmiar robót zip 8929,1 2022.07.20 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,5 2022.08.04 3
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2022.08.04 3

Pobierz wszystkie dokumenty