Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-429/22

"Dostawa drukarki 3Dz systemem IDEX lub równoważny i grzaną komorą roboczą dla WIMiR - KC-zp. 272-429/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,6 2022.08.01 154

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę docx 73,5 2022.08.01 141

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2022.08.01 133
JEDZ docx 72,2 2022.08.01 143
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 47,5 2022.08.01 133
Wzór formularza oferty docx 26,4 2022.08.01 133

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,1 2022.08.01 146
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 7,4 2022.08.30 119
Informacja z otwarcia ofert doc 8,4 2022.08.30 120

Pobierz wszystkie dokumenty