Szczegóły ogłoszenia

CRZP/133/2022/AZP

"Szkolenie nurkowe dla uczestników projektu- powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00283330.01 pdf 101,1 2022.07.29 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 590,5 2022.07.29 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 318,5 2022.07.29 25
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 57,5 2022.07.29 23
3_Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia doc 86,5 2022.07.29 23
4_wzór umowy docx 37,3 2022.07.29 23
5_wykaz osób docx 67,0 2022.07.29 24
6_Oświadczenie Zamawiającego w Kwestii podatku VAT pdf 224,9 2022.07.29 24

Pobierz wszystkie dokumenty