Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-441/22

"dostawa oprogramowania do wirtualizacji dla czterech dwuprocesorowych serwerów Lenowo ThinksSystem SR530 posiadanych przez WIEiT AGH - KC-zp.272-441/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 119,4 2022.07.29 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 66,0 2022.07.29 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 40,5 2022.07.29 6
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,0 2022.07.29 6
Oświadczenia sankcyjne doc 66,0 2022.07.29 4
Wzór formularza oferty doc 26,7 2022.07.29 4
Wzór umowy - dostawy doc 121,0 2022.07.29 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (4) pdf 82,3 2022.07.29 8

Pobierz wszystkie dokumenty