Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-452/22

"Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów i pracowników w projekcie FNP "TEAM-NET" nr POIR.04.04.00-00-14E6/18-00 KC-zp.272-452/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 99,9 2022.07.28 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 107,0 2022.07.28 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 77,5 2022.07.28 7
Wzór formularza oferty docx 67,2 2022.07.28 7
Wzór umowy usługi doc 109,0 2022.07.28 8

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 30,9 2022.08.01 5

Pobierz wszystkie dokumenty