Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.15.2022

"Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek"

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Brak dokumentów do pobrania