Szczegóły ogłoszenia

ZP.261.16.2022

"Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych i innych grup zbieranych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

                     

Brak dokumentów do pobrania