Szczegóły ogłoszenia

105/2022

"Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna - ETAP I"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) docx 58,1 2022.07.22 23

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 30,0 2022.08.03 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 83,7 2022.07.22 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Architektura - zał. 18 do SWZ 7z 55725,6 2022.07.22 21
2. Konstrukcja - zał. 19 do SWZ 7z 9283,6 2022.07.22 17
3. Elektryczna i teletechiczna zał. 20 do SWZ 7z 13828,3 2022.07.22 16
4. Sanitarna - zał. 21 do SWZ 7z 20816,0 2022.07.22 19
5. Technologia medyczna - zał. 22 do SWZ 7z 4193,0 2022.07.22 18
6. Projekt osłon stałych - zał. 23 do SWZ 7z 2435,7 2022.07.22 18
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,3 2022.07.22 13
Formularz cenowy xls 31,0 2022.07.22 13
Opis przedmiotu zamówienia docx 28,6 2022.07.22 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,4 2022.07.22 16
Projekt_umowy_na_RB docx 102,6 2022.07.22 15
Przedmiar - Meble biurowe xlsx 40,3 2022.07.22 18
Przedmiar - Meble medyczne i specjalistyczne xlsx 43,7 2022.07.22 19
Przedmiar - Wyposażenie technologiczne xlsx 33,0 2022.07.22 20
Przedmiary - zał. 24 do SWZ 7z 565,1 2022.07.22 16
STWiORB - zał. 25 do SWZ 7z 2133,2 2022.07.22 18
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24,4 2022.07.22 14
Wykaz osób docx 25,8 2022.07.22 16
Wykaz robót docx 24,7 2022.07.22 16
Wzór oferty na roboty budowlane docx 30,3 2022.07.22 16
zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 21,7 2022.07.22 12
zal. nr 6 Wzór prot. zdawczo-odbiorczego na wyposażenie docx 22,1 2022.07.22 16
zal. nr 7 zestawienie efektów inwestycyjnych zadania docx 17,8 2022.07.22 14
zał. 17 do SWZ Scenariusz pożarowy - Szpital Wojskowy Bydgoszcz pdf 152,6 2022.07.22 14
zał. nr 1 do umowy_zasady_środowiskowe pdf 125,0 2022.07.22 16
Zał_nr_2 do umowy__Wzór__oświadczenia pdf 224,8 2022.07.22 16
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,8 2022.07.22 15

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 24,1 2022.08.03 6

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 24,3 2022.08.03 6

Pobierz wszystkie dokumenty