Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.74.2022

"Świadczenie usługi transportu i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie."

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

                     

Brak dokumentów do pobrania