Szczegóły ogłoszenia

ZP/3479/D/22

"Sukcesywna dostawa wraz z transportem, wniesieniem i rozładowaniem wody źródlanej w butlach 19l wraz z urządzeniami do jej podawania do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez okres 24 miesięcy"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 106,9 2022.07.22 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 62,8 2022.07.22 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załacznik A - harmonogram dostaw xlsx 27,9 2022.07.22 13
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 43,8 2022.07.22 13
Załącznik 2 - Formularz cenowy doc 90,0 2022.07.22 9
Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 102,5 2022.07.22 10
Załącznik 4 - Projektowane postanowienia umowy doc 137,5 2022.07.22 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 312,3 2022.07.28 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 267,7 2022.08.03 2

Pobierz wszystkie dokumenty