Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/27/06/01/2022

"Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych do zabiegów angiologicznych i angiograficznych (komis)"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania