Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.54.2022.MM

"Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 2000 ton na sezon grzewczy 2022/2023 wraz z rozładunkiem dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 113,6 2022.07.22 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 73,2 2022.07.22 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2022.07.22 4
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,9 2022.07.22 4
Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) doc 29,2 2022.07.22 3
Projekt umowy doc 106,5 2022.07.22 5
Wzór formularza oferty doc 59,0 2022.07.22 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,0 2022.08.04 2
Informacja z otwarcia ofert doc 36,6 2022.08.04 7

Pobierz wszystkie dokumenty