Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.29.2022

"Termomodernizacja budynku leśniczówki w miejscowości Kuchary Królewskie gmina Sochocin, powiat Płońsk, działka nr ewid. 195/3"

Nadleśnictwo Płońsk

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 128,3 2022.07.18 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ pdf 1315,8 2022.07.18 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 39775,7 2022.07.18 11
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,0 2022.07.18 12
Formularz oferty doc 68,0 2022.07.18 12
Karta gwarancyjna - wzór docx 36,9 2022.07.18 11
Kosztorys ofertowy xlsx 13,0 2022.07.18 16
Oświadczenie o aktualności informacji... docx 19,1 2022.07.18 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 19,5 2022.07.18 11
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby docx 18,1 2022.07.18 17
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 37,0 2022.07.18 12
Regulamin platformy e-ProPublico2602 pdf 652,2 2022.07.18 15
Wykaz osób doc 47,0 2022.07.18 15
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2022.07.18 12
Wzór umowy pdf 851,7 2022.07.18 11
zał. nr 2 dok. projektowa zip 39962,8 2022.07.18 11
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2022.07.18 14

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 19,4 2022.07.22 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,1 2022.07.18 11
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2022.08.05 1

Pobierz wszystkie dokumenty