Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.70.2022

"Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych segregowanych (z wyłączeniem bioodpadów) powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie"

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

                     

Brak dokumentów do pobrania