Szczegóły ogłoszenia

74/2022

"Usługi przeglądów okresowych, testów specjalistycznych, obsług serwisowych sprzętu i aparatury medycznej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 61,5 2022.07.15 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 77,9 2022.07.15 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2022.07.15 23
Formularz cenowy docx 162,5 2022.07.15 48
Formularz oferty xlsx 61,4 2022.07.15 31
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,4 2022.07.15 28
Oświadczenie art. 5K oraz 7 ust. 1 docx 28,0 2022.07.15 20
Projekt umowy - dotyczy zadań 4 - 35 docx 50,0 2022.07.15 23
Projekt umowy - zadanie 3, 36 docx 51,5 2022.07.15 21
Projekt umowy- zadanie 1, 2 docx 49,1 2022.07.15 23
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 37,7 2022.07.15 22
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2022.07.15 23
Wykaz osób doc 20,1 2022.07.15 24
Wzór oświadczenia - załącznik nr 14 pdf 228,2 2022.07.15 20
Zasady środowiskowe i jakości.pdf - załącznik nr 13 pdf 587,2 2022.07.15 20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2022.07.15 23

Pobierz wszystkie dokumenty