Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.47.2022.AR

"Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 117,6 2022.07.12 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 70,2 2022.07.12 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,5 2022.07.12 6
Projekt umowy doc 105,0 2022.07.12 7
Protokól odbioru doc 40,0 2022.07.12 6
Wzór oferty na dostawy doc 63,5 2022.07.12 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,1 2022.08.04 1
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 36,9 2022.08.04 1

Pobierz wszystkie dokumenty