Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.23.2022.AR

"Dostawa telebimu elektronicznego dwustronnego dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 98,3 2022.07.12 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 71,7 2022.07.12 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,8 2022.07.12 9
Projekt umowy doc 105,0 2022.07.12 8
Protokól odbioru doc 40,0 2022.07.12 7
Wzór oferty na dostawy doc 54,5 2022.07.12 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,0 2022.08.04 1
Informacja z otwarcia ofert doc 36,6 2022.08.04 2

Pobierz wszystkie dokumenty