Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-396/22

"Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku Biblioteki Głównej AGH w Krakowie - KC-zp. 272-396/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 120,5 2022.07.06 40

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 pdf 74,4 2022.07.11 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 5999,4 2022.07.06 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2022.07.06 26
JEDZ docx 73,1 2022.07.06 30
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 49,0 2022.07.06 31
Wzór formularza oferty docx 34,6 2022.07.06 34
Wzór_umowy docx 47,8 2022.07.06 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 23,8 2022.07.11 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 doc 25,7 2022.07.13 23
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ nr 2 docx 26,1 2022.07.27 15
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ nr 3 doc 26,1 2022.07.28 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,8 2022.07.06 30
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,0 2022.08.05 1
Informacja o zmianie ogłoszenia DZUUE docx 13,1 2022.07.28 13
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2022.08.05 1
NOWY Wzór_umowy docx 48,0 2022.07.13 22
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 66,7 2022.08.02 5
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura pełna) doc 23,0 2022.08.01 11

Pobierz wszystkie dokumenty