Szczegóły ogłoszenia

ZP/17/2022

"Dostawa środków dezynfekcyjnych kompatybilnych z posiadanym systemem dozującym Sterisol. "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 135,6 2022.07.06 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 51,9 2022.07.06 8

Załączniki do specyfikacji

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 21,5 2022.07.18 3

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 23,1 2022.07.18 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,4 2022.08.04 1
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 22,1 2022.08.04 1
modyfikacja_SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 57,6 2022.07.18 3

Pobierz wszystkie dokumenty