Szczegóły ogłoszenia

XIV.263.7.2022

"Roboty budowlane i konserwatorskie w obiekcie zabytkowym Biblioteki Narodowej - Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej)" w ramach projektu: "Modernizacja i aranżacja wnętrz Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 i budżetu państwa na podstawie podpisanej Umowy Finansowej Nr 90/2021/DZIAŁANIE1/MFEOG w ramach Działania 1, Programu "Kultura"."

Biblioteka Narodowa

                     

Brak dokumentów do pobrania